Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

1000/25-26 ชั้น 10 อาคารลิเบอร์ตี้พลาซ่า ซอยสุขุมวิท 55 คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110

0853666690

การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

Content-14533

หลายคนเข้าใจผิดและมีอคติกับการตรวจสุขภาพก่อนแต่ง เพราะนำเอาเรื่องของสุขภาพไปเกี่ยวข้องกับความไว้เนื้อเชื่อใจและความมั่นคงของความรัก

แต่อันที่จริงการตรวจสุขภาพก่อนแต่งนั้นแทบจะไม่แตกต่างอะไรเลยกับการตรวจสุขภาพทั่วไปที่ทุกฯ คนควรได้รับการตรวจเป็นประจำทุกปี ตามคำแนะนำของแพทย์ เพียงแต่หลายคนมัวแต่ทำงานจนละเลยมองข้ามความสำคัญไป ประจวบเหมาะกับปัจจัยความจำเป็นเมื่อครั้งที่คุณยังเป็นโสดก็อนุโลมให้คุณละเลยข้อปฏิบัติที่สำคัญนี้ไปได้เสียด้วย ก็ตราบเท่าที่คุณยังไม่มีอาหารอะไรบ่งฟ้องออกมาให้เห็นนั่นแหละค่ะ แต่เมื่อวันหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าหัวใจของคุณถูกหล่อหลอมเข้ากับหัวใจอีกดวงจนทำให้คุณกับเจ้าของหัวใจด้วงนั้นกลายเป็นบุคคลคนเดียวกันแล้ว คุณเชื่อไหมว่า โรคร้ายที่จะเกาะกินสุขภาพของคุณนั้นมันได้กัดกร่อนหัวใจอีกดวงที่หลอมรวมไว้กับหัวใจคุณให้แหลงสลายทุกข์ทรมานไปกับคุณด้วย

 

ทำไมต้องตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

การตรวจสุขภาพก่อนแต่งไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องของการไม่ไว้เนื้อเชื่อใจคนที่คุณรักแต่เป็นการเตรียมตัว       ปูพื้นฐานสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวของคุณให้สมบูรณ์แข็งแรงเพราะถ้าหากคุณมีความหนักแน่นต่อคนรักของคุณเชื่อแน่ว่า ถึงคุณจะทราบว่าเขาเป็นโรคร้าย และสามารถติต่อมายังคุณ และถ่ายทอดไปยังเจ้าตัวเล็กที่จะ     เกิดขึ้นมาในอนาคต คุณก็ยังคงจะรักเขาต่อไป การตรวจก็เพื่อให้ทราบถึงสภาวะที่แท้จริงของร่างกายเป็น            การวางแผนอนาคตอย่างชาญฉลาด เพื่อจะได้หาทางรักษาและป้องกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องนั่นเอง

 

ก่อนแต่งเขาตรวจอะไรกันบ้าง

การดูแลสุขภาพที่ดี ควรจะมีการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อให้ทราบถึงความสมบูรณ์ และความพร้อมของร่างกาย และยังสามารถวินิจฉัยโรคบางอย่างในระยะเริ่มต้นได้อย่างทันท่วงที ซึ่งโดยปกติก็จะเน้นการตรวจร่างการทั่วไป เอกซเรย์เช็กดูสภาพปอด และหัวใจ การตรวจเลือด และปัสสาวะ ทั้งนี้รายการตรวจจะเพิ่มขึ้น และแตกต่างกันไปตาม อายุ เพศ อาชีพ และสภาพร่างกายในขณะนั้น โดยแพทย์จะเป็นผู้แนะนำโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมให้กับแต่ละบุคคล

เช่นเดียวกันกับโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ซึ่งนอกจากรายการพื้นฐานของการตรวจสุขภาพประจำปีแล้ว โปรแกรมตรวจสุขภาพนี้จะเพิ่มรายการตรวจที่เน้นการตรวจหาโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมไปสู่ทายาทของคู่สมรสได้ ซึ่งรายการหลักๆ เป็นการตรวจหาโรคดังต่อไปนี้ค่ะ

 

การตรวจภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสดับอักเสบชนิดบี

ถ้าตรวจพบว่ามีเชื้อชนิดนี้อยู่ในเลือดแสดงว่าคุณเป็นพาหะนำโรค ซึ่งสามารถติดต่อกันทางเพศสัมพันธ์และสายเลือดสำหรับฝ่ายหญิงที่มีเชื้อไวรัสตัวนี้ ยังจะถ่ายทอดไปสู่เจ้าตัวเล็กในครรภ์อีกด้วย และถ้าทารกไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเมื่อแรกคลอดก็จะเป็น โรคตับอักเสบ ซึ่งมีโอกาสพัฒนาไปเป็นโรคตับเรื้อรังและอาจจะ     เป็นมะเร็งตับในที่สุด โดยเฉพาะทารกเพศชายจะมีความไวต่อการรับเชื้อมากกว่าทารกเพศหญิงที่อาจเป็นเพียงพาหะนำโรคต่อไป

 

การตรวจชนิดของเฮโมโกลบิน

เพื่อดูว่ามีความผิดปกติในการถ่ายทอดโรคธาลัสซีเมีย หรือไม่ ซึ่งผู้ที่เป็นพาหะของโรคธารัสซีเมียอาจไม่มีอาหารของโรคบ่งบอกแต่จะส่งผลต่อการตั้งครรภ์แล้วแท้ง หรือตายคลอด หรือทารกอาจมีชีวิตรอดแต่ต้องได้รับการถ่ายเลือดตลอดชีวิต มีการเจริญเติบโตช้า ติดเชื้อง่าย มีชีวิตไม่ยืนยาว หรือเป็นพาหะของโรคโดยไม่มีความผิดปกติอะไรทั้งสิ้น นอกจากว่าจะสามารถ่ายทอดโรคนี้ให้แก่รุ่นหลานต่อไปได้

 

ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เพื่อหาทางรักษาและป้องกันได้ทันท่วงที VDRL และ Anti HIV มีข้อแตกต่างกันคือ VDRL เป็นการตรวจเพื่อหาการติดเชื้อซิฟิลิสในร่างกาย ซึ่งเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่สามารถรักษาให้หายได้โดยง่ายและ   หายขาด แต่การตรวจนี้ไม่ได้ยืนยันการติดโรคซิฟิลิสเพราะ VDRL มีผลบวกนั้นมีผลมาจากภาวะต่างๆ ของร่างกายได้หลายอย่าง ถ้าตรวจ VDRL ได้บอก แพทย์ต้องตรวจยืนยันการติดเชื้อซิฟิลิสอีกครั้ง ด้วยการตรวจ FTA – ABS    ส่วนการตรวจ Anti HIV เป็นการตรวจหาภูมิต้านทานของเชื้อ HIV ซึ่งแสดงถึงการติดโรคเอดส์ โรคติดต่อ         ทางเพศสัมพันธ์และทางเลือด ที่ยังไม่มีทางรักษาให้หายขาดในปัจจุบัน

การตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมัน

จะตรวจเฉพาะในฝ่ายหญิงเท่านั้น ซึ่งโดยทั่วไปจะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันตั้งแต่ในวัยเด็กแล้ว แต่เมื่อเติบโตเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ภูมิต้านทานโรคนี้อาจจะหมดไปจึงจำเป็นต้องตรวจก่อนตัดสินใจแต่งงานหรือมีลูก     เพราะหากว่ามีการติดเชื้อไวรัสหัดเยอรมันขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์ มีโอกาสสูงมากที่ทารกจะแท้ง หรือพิการ ได้แก่ สมองเล็ก หูหนวก ตาบอด ปัญญาอ่อน ลิ้นหัวใจรั่ว ทารกตัวเล็ก หรืออาจรุนแรงถึงขั้นตายได้

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

รายการตรวจสุขภาพก่อนแต่ง สำหรับคู่บ่าวสาว

– วัคความดันโลหิต ชีพจร และตรวจร่างกายโดยแพทย์

– เอกซเรย์ปอด เพื่อดูสภาพปอด และหัวใจ (Chest X-Ray)

– ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

– ตรวจหมู่เลือด ABO

– ตรวจหมู่เลือด RH

– ตรวจหาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Anti HIV)

– ตรวจโรคซิฟิลิส (VDRL)

– ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน (Rubella IgG) (ตรวจเฉพาะเจ้าสาว)

– ตรวจปัสสาวะ (UA)

– ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)

 

ค่าบริการ

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานจะมีรายการดังข้างต้นเหมือนกันทุกแห่ง ไม่ว่าคุณจะไปตรวจ            ที่โรงพยาบาลไหน ที่จะต่างกันไปก็มีแต่ราคาเท่านั้น ปกติแล้วทางโรงพยาบาลเขาจะคิดค่าใช้จ่ายแยกเป็น   โปรแกรมสำหรับตรวจเจ้าบ่าว และเจ้าสาวซึ่งราคาค่าตรวจจะอยู่ที่หนึ่งพันกว่าบาทไปจนถึงสี่ – ห้าพันบาท        โดยโปรแกรมตรวจเจ้าสาวจะมีราคาสูงว่าเล็กน้อยเนื่องจากมีรายการตรวจมากกว่า

 

การเตรียมตัว และระยะเวลาการทราบผล

รายการตามโปรแกรมข้างต้นจะใช้ระยะเวลาในการตรวจประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง โดยก่อนเข้ารับการตรวจคุณจะต้องงดน้ำและอาหารอย่างน้อย 6 ชั่วโมง และสามารถรอทราบผลการตรวจได้ภายใน 2 ชั่วโมงหลังการตรวจ ยกเว้นผลการตรวจหาภูมิคุ้มกันโรคไวรัสรับอักเสบบี ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณ 4 วัน

banner-promo

Share this with friends